Advies, onderzoek, training en interim werkzaamheden

VOCB biedt diensten aan (BRZO-) bedrijven, ontwikkelaars, overheden, kennisinstellingen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten.

Onderstaand een selectie van thema's waarop VOCB actief is.

#
Bekijk dienst
Zinvolle maatregelen
In Nederland hebben we met elkaar afgesproken bewust om te gaan met veiligheidsvraagstukken. Daarbij hoort een leerproces gericht…
#
Bekijk dienst
Bedrijfscontinuïteit
Bedrijfscontinuïteit vraagt om een goede beheersing van fysieke veiligheidsdreigingen op het gebied van safety en security. Een…
#
Bekijk dienst
Kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging is het kernbegrip voor bedrijfszekerheid, duurzaamheid en veiligheid. Samen met u onderzoekt VOCB hoe het goed…
#
Bekijk dienst
Bewustwording
Bewustwording van veiligheid gaat over de analyse en beheersing van risico’s voor mensen. Voorbeelden van dergelijke risico’s zijn…
#
Bekijk dienst
Havenbeveiliging (ISPS)
VOCB adviseert bij de havenveiligheidsbeoordeling en het beschrijven van de organisatorische en operationele invulling van de…
#
Bekijk dienst
Beslisdocumenten
Beslisdocumenten bevatten informatie ter onderbouwing van keuzes, zowel op de werkvloer als bij besluitvorming door directies en…